GDPR

Gällande behandling av personuppgifter för Ringsten Måleri & Plattsättning AB

Den 25 maj 2018 ersätts den Personuppgiftslagen (PuL) från 1998 av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, ofta kallad ”GDPR” (General Data Protection Regulation). Det är en lag som är gemensam för alla EU/EES-länder (d v s EU-länderna, samt Norge, Island och Liechtenstein). Reglerna gäller för alla som hanterar personuppgifter inom EU/EES. Lagen gäller även aktörer utanför detta område när de behandlar uppgifter om individer inom EU/EES.

Syftet – att skydda privatpersoners personliga integritet

Syftet med GDPR är att förstärka skyddet för privatpersoners integritet vid databehandling av ”personuppgifter”, alltså alla tänkbara uppgifter som gäller en viss individ (t ex adress, telefonnummer, kön, personnummer, personliga preferenser, inköpshistorik o s v). Lagen ger individen rätt till större insyn och möjlighet att påverka hur hans eller hennes uppgifter behandlas. En grundprincip i lagen är att man inte får behandla personuppgifter mer än nödvändigt, med tanke på ändamålen, d v s att man hela tiden ska begränsa behandlingen, t ex mängden uppgifter, tiden man sparar dem etc.

Personuppgifter hanteras av de flesta företag. Det kan t.ex. vara uppgifter om företagets egna anställda eller kontaktpersoner hos kunder och leverantörer. Som företag är vi ansvariga för att insamling och hantering av personuppgifter görs på ett korrekt sätt och att vi informerar om vad vi gör, vilket i hög grad handlar om rutiner och förståelse bland anställda och användare av systemen. Teknisk och organisatorisk datasäkerhet, dvs att skydda uppgifterna mot obehörig åtkomst, förstöring eller förändring är också viktigt.

Som företag redovisar vi för varje system vi använder vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte. Så länge uppgifterna har laglig grund, och ni enbart använder uppgifterna till det vi redovisar, har vi rätt att behandla informationen och detta mejl går ut för att informera er som kunder att era personuppgifter används enligt de avtal ni har ingått med Ringsten Måleri&Plattsättning AB som kund. Alla personuppgifter (Namn, mejl, tel och faktura/leveransadresser) kan endast nås av behörig personal.

Vi har tillsatt nya rutiner för att på lämpliga sätt rensa bort uppgifter som inte längre fyller sitt syfte ur systemen. Vi kommer att upprätta Personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) med de leverantörer som behandlar personuppgifter åt Interkakel.

Som policy kommer de person- och företagsuppgifter som lämnas till oss inte delas vidare om detta inte behövs för att möjliggöra leverans av varor. Till exempel med leverantörer till oss.

Vi har utsett en Personuppgiftsansvarig på Ringsten Måleri&Plattsättning AB där alla frågor gällande vilka av era personuppgifter vi behandlar tas. Har du frågor om vilka uppgifter om er vi behandlar kan ni kontakta info@ringsten.se

Måleri Bygg Kakel